Verhuurvoorwaarden Springkastelen

Plaatsen en afbreken

GEBRUIK
Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:
 Het springkasteel niet betreden met schoeisel.
 Niet eten of drinken op het springkasteel.
 Scherpe voorwerpen, sleutelhangers of ander hard speelgoed is verboden.
 Het is verboden om het springkasteel te betreden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen.
 Het springkasteel niet aflaten bij lichte regenval.
 Bij zware regenval en/of storm het springkasteel aflaten en dubbelvouwen.
 Bij onweer, laat je het springkasteel af, ontkoppel je de blaasinstallatie en breng je deze veilig onder, vouw het springkasteel dubbel, om verder indringen van water te voorkomen. Als de wind en het onweer voorbij is, koppel je de motor terug aan.
 Er moet steeds toezicht aanwezig zijn.
 Een springkasteel is ontworpen voor kinderen en niet voor volwassenen.


VERANTWOORDELIJKHEID
Gebruik van de gehuurde attractie gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen tijdens de
huurperiode. Schade toegebracht aan het springkasteel kan aangerekend worden aan de huurder. De huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar
verzekeringsagent. Al onze springkastelen zijn van Europese makelij. Wij verhuren enkel kwaliteitsvolle materialen die voldoen aan de Europese normen en die
onderworpen zijn aan strenge controles. De springkastelen worden grondig gereinigd en gecontroleerd na elke verhuurperiode, zodat de volgende huurder een springkasteel in perfecte staat ontvangt. Indien het springkasteel overnacht, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

BETALING
De betaling van de huur van de gehuurde attracties gebeurt contant bij levering of voorafgaand door overschrijving.


WERKING
Een springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor. De lucht ontsnapt onderaan via voorziene openingen, maar ook langs de naden verdwijnt er veel
lucht. De kleine luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de lucht die uit de naden ontsnapt. De motor mag nooit afgedekt worden.

LOKATIE
Op een zachte en vlakke ondergrond, gras is ideaal. Een springkasteel mag nooit op een ondergrond met steenslag of met puntige voorwerpen geplaatst worden.

NODIGE VOORZIENINGEN
Stroom van 220V tot aan de achterkant. Zorg voor een goede doorgang (minimum 1 meter) naar de plaats en voorzie 1 meter langs elke zijde. Voorzie 2 meter achter het kasteel voor de motor.

HUURTIJD
De Springkastelen worden op een afgesproken tijdstip ’s morgens geleverd en ’s avonds opgehaald. Dit beschouwen we ook als een dag.

AFLATEN SPRINGKASTEEL
Laat het springkasteel nooit af als er nog kinderen in het springkasteel aanwezig zijn! Bij stroompanne gaat het springkasteel vanzelf langzaam aflaten en moeten de
kinderen het toestel onmiddellijk verlaten.

DEFECTEN / PROBLEMEN
Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op
volgend nummer: Gerard De Vis @ 0472 85 68 94